Balielunches '23 - '24

Waarde Confraters,


Ook dit gerechtelijke jaar kan U rekenen op de Conferentie van de Jonge Balie Oudenaarde voor de organisatie van diverse balielunches, waarbij een gastspreker wordt uitgenodigd om een uiteenzetting te verzorgen in het kader van de permanente vorming. Dit alles in de gezellige setting van een lunch op diverse locaties in het gerechtelijke arrondissement.


De locatie voor dit jaar voor alle balielunches is Restaurant Paul de Pierre

Nederholbeekstraat 135, 9680 Maarkedal


Wij hopen U alvast, zoals steeds, in grote getale te mogen verwelkomen.


Met vriendelijke groeten, 


Het bestuur.PROGRAMMA

 

 

 

Maandag 23 oktober 2023: uiteenzetting verzorgd door de heer Piet Taelman, gewoon hoogleraar aan de Faculteit Recht en Criminologie Universiteit Gent, tevens ere-advocaat aan de balie Gent;

 

Maandag 11 december 2023: uiteenzetting verzorgd door Mr. Manon Cop, advocaat verbonden aan de balie Antwerpen, gespecialiseerd in het straf- en strafprocesrecht en in meer bijzonder wat betreft zedenmisdrijven; 

 

Maandag 22 januari 2024: uiteenzetting verzorgd door mevrouw Ann De Deken en mevrouw Karen Haegeman, beiden jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde;

 

Maandag 25 maart 2024: uiteenzetting verzorgd door Mr. Laurens van Puyenbroeck, advocaat verbonden aan de balie Gent, expertise in conflictoplossing, procesvoering en strafrecht, tevens academisch assistent bij de vakgroep strafrecht, criminologie en sociaal rechter (UGent); 

 

Maandag 6 mei 2024: uiteenzetting verzorgd door Mr. Pieter Goetghebuer, advocaat verbonden aan de balie Gent. 


De deelnameprijs voor de vijf balielunches bedraagt dit gerechtelijk jaar 350,00 euro voor tableau-advocaten en 225,00 euro voor advocaten-stagiairs, over te maken via storting op rekeningnummer IBAN BE66 6305 8000 0243 met vermelding van "Balielunches + uw naam". 

 

In de deelnameprijs zitten vijf balielunches inbegrepen. 

 

U wordt stipt om 11u45 verwacht zodat de uiteenzetting door de gastspreker kan aangevat worden om 12u. Er zal een aanwezigheidslijst ter beschikking liggen. 

 

Wij verwijzen graag naar de richtlijnen van de OVB inzake de toekenning van de punten permanente vorming. De 10 juridische punten worden aangevraagd bij de OVB.